Almina Ai İlkeleri


Almina Ai Bilişim Teknolojileri tarafından geliştirilen bütün yapay zekâ uygulamaları; insani ve ekolojik çıkarları gözeterek geliştirilir.

Almina Ai Bilişim Teknolojileri; insan ve ekolojik refah için çalışır.

Almina Ai Bilişim Teknolojileri'nin bütün bileşenleri; hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, demokratik süreçlere ve çeşitliliklere saygı gösterir.

Kurumsal çıkarlar sadece bu üç madde ile çakışmadığı sürece korunabilir.

Hazırlanacak sözleşmeler ve anlaşmalar bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilir.